0
 

Archive - 5th Five Flavours Film Festival

7 Days in Heaven

Fu hou qi ri
Taiwan 2010, 93’
subtitles: Polish and English
director: Wang Yu-lin
screenplay: Essay Liu
cinematography: Fu Shih-Ying
editing: Wang Yu-lin
cast: Wang Yu-lin, Wu Peng-fon, Wang Li-Wen, Wu Tai-po, Chen Cha-Shiang
producer: Wang Yu-lin
production: Magnifique Creative Media Production
language: taiwanese
colouration: colour

awards and festivals

Taipei Film Festival 2010 – najlepszy scenariusz, najlepszy aktor

Film description

Wang Yu-lin

Selected filmography:

2010 7 dni odchodzenia / 7 Days in Heaven / Fu hou qi ri

Essay Liu

Selected filmography:

2010 7 dni odchodzenia / 7 Days in Heaven / Fu hou qi ri

contact: info@piecsmakow.pl
© Fundacja Sztuki Arteria, created by: Pracownia Pakamera + Multiversal • Regulamin serwisu