0
 

Archive - 4th Five Flavours Film Festival

Clash

Bẫy rồng
Vietnam 2009, 100’
subtitles: Polish and English
director: Lê Thanh Sơn
screenplay: Johnny Trí Nguyễn
cinematography: Tonaci Tran
cast: Johnny Trí Nguyễn, Lê Thanh Vân, Hiếu Hiền
producer: Jimmy Nghiêm Phạm, Tawny Trúc Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn, Ngô Thanh Vân
production: Chánh Phuong Film
language: vietnamese
colouration: colour

Film description

Lê Thanh Sơn

Selected filmography:

2009 Bẫy Rồng/Clash
2005 Tôi là ai?/Who am I?) (kr.m / phim ngắn)

contact: info@piecsmakow.pl
© Fundacja Sztuki Arteria, created by: Pracownia Pakamera + Multiversal • Regulamin serwisu