0
 

Media

Zasady zakupu i korzystania z akredytacji dla profesjonalistów

Zasady zakupu akredytacji
 • Akredytacja przyznawana jest aktywnym dziennikarzom i przedstawicielom branży filmowej.

 • Cena akredytacji wynosi 50 zł (z VAT). 

 • Organizatorzy mogą przyznać bezpłatną akredytację tym dziennikarzom i przedstawicielom branży, którzy korzystali z akredytacji na festiwal w ubiegłych latach i np. relacjonowali jego przebieg. W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie źródeł publikacji lub opisanie charakteru tej współpracy.

 • Sprzedaż akredytacji trwa od 12 września do 30 października.

 • Akredytacja pozwala na udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu w Warszawie, włącznie z uroczystym otwarciem i zamknięciem, przy czym za uroczyste otwarcie festiwalu należy pobrać od organizatora specjalną wejściówkę.

 • Należność za akredytację należy wpłacić w ciągu 48 godzin od momentu akceptacji zgłoszenia przez opertora. Jedynym akceptowanym sposobem płatności za akredytację jest płatność elektronicza za pośrednictwem systemu Dotpay (przelew online / karta).
 • Akredytacja jest imienna, tzn. zostanie wystawiona na imię i nazwisko podane w formularzu zamówienia. Na akredytacji znajdzie się również nazwa redakcji lub instytycji.

 • Zamawiając akredytację należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 Mb, które posłuży do identyfikacji właściciela akredytacji. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.

 • Możliwe jest złożenie zamówienia zakupu akredytacji na rzecz osoby trzeciej. Osoba na rzecz której zostało złożone zamówienie zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty e-mail o podaniu jej danych osobowych przez Zamawiającego akredytację. Zamawiający może zamówić więcej niż jedną akredytację.

 • Organizator nie przyjmuje zwrotu zakupionych akredytacji.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji.

 • Akredytację można odebrać od 14 listopada w biurze festiwalu w Kinie Muranów w Warszawie, codziennie od godziny 12:00 do ostatniego seansu.

kontakt: info@piecsmakow.pl
© Fundacja Sztuki Arteria, realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal • Regulamin serwisu