Pięć Smaków w Domu
Odeszła Jagoda Murczyńska
Nasza wspaniała koleżanka i przyjaciółka, z którą przez 10 lat mieliśmy przywilej dzielić pasję do kina i wspólnie tworzyć festiwal.

Archiwum - 2. Festiwal "Kino w Pięciu Smakach"

Panel edukacyjny: Wielokulturowa klasa

Wielokulturowa klasa: dzieci i młodzież wietnamska w polskim systemie edukacji

Konferencja: 6 pażdziernika 2008
Szkolenia: 11 - 25 pażdziernika 2008
Centrum innowacji edukacyjno - społecznych i szkoleń

W ramach 2. Festiwalu Filmów Wietnamskich Kino w Pięciu Smakach Fundacja Sztuki ARTERIA zorganizowała panel edukacyjny, podczas którego została zorganizowana konferencja oraz cykl szkoleń, poświeconych pracy edukacyjnej z dziećmi wietnamskimi w polskich szkołach. Szkolenie realizowane było przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Projekt został zrealizowany we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wydarzenie objęte było patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz.

Konferencja i szkolenia adresowane były do nauczycieli i edukatorów, którzy w swojej pracy szkolnej spotykają się z dziećmi wietnamskimi. Do udziału w warsztatach, w miarę wolnych miejsc, zapraszane były także osoby nie będące nauczycielami zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie edukacji międzykulturowej oraz pracą edukacyjną z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z różnych kultur, zwłaszcza wietnamskiej.

KONFERENCJA

Celem konferencji było przekazanie wiedzy na temat społeczności wietnamskiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i potrzeb dzieci wietnamskich w polskiej szkole. Zaprezentowano program warsztatów, które stanowiły próbę odpowiedzi na potrzeby nauczycieli pracujących z wietnamskimi dziećmi.

WARSZTATY

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy na temat kultury i obyczajowości społeczności wietnamskiej oraz nauka umiejętności niezbędnych do pracy z klasą, do której uczęszczają dzieci wietnamskie. Udział w warsztatach był nieodpłatny. Warsztaty odbyły się w formie pięciu jednodniowych szkoleń. Były to jednodniowe szkolenia trwające w godzinach 9.00-18.00, składające się z pięciu sesji.

W programie warsztatów znajdowały się panele dotyczące kultury i historii Wietnamu, społeczności wietnamskiej w Polsce, systemu edukacji w Wietnamie, sytuacji i potrzeb dzieci wietnamskich i młodzieży wietnamskiej w polskim systemie edukacji.

Ponadto, warsztaty poświęcone były nabywaniu i kształtowaniu kompetencji międzykulturowych, niezbędnych dla nauczyciela i edukatora pracującego z klasą wielokulturową (w tym komunikacji międzykulturowej, negocjacjom kulturowym, rozwiązywaniu konfliktów międzykulturowych oraz integracji dzieci z różnych kultur).

Wśród osób prowadzących warsztaty znajdowali się specjaliści narodowości wietnamskiej i polskiej, teoretycy i praktycy:

* nauczyciele akademiccy zajmujący się kulturą wietnamską i społecznością wietnamską w Polsce,

* trenerzy i edukatorzy pracujący z klasami wielokulturowymi.

Udział w szkoleniu odbył się na zasadzie rekrutacji poprzez ocenę wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Rekrutacja rozpoczęła się we wrześniu, a informacje o początku naboru pojawiły się m.in. na stronie organizatora, w szkołach na terenie Warszawy, w serwisach internetowych tematycznie związanych z edukacją, edukacją międzykulturową, wielokulturowością.

Warunkiem uczestnictwa była możliwość udziału we wszystkich sesjach w ciągu jednodniowego szkolenia.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali publikację tematycznie powiązaną z ich tematyką, zawierającą m.in. teksty ekspertów zajmujących się edukacją międzykulturową oraz kulturą wietnamską, a także przykłady zajęć i warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej, wyniki badań i statystyki na temat mniejszości wietnamskiej, listę materiałów pomocniczych (bibliografia, filmografia).

Odbycie szkolenia w całości dało możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia z Biura Edukacji Miasta.

Koordynatorzy panelu edukacyjnego: Kinga Białek, Emila Skiba

MATERIAŁY DO POBRANIA

Program szkoleń

Program konferencji

PUBLIKACJA

W ramach projektu wydana została publikacja pt. "Edukacja dzieci i młodzieży wietnamskiej w Polsce - Praktyczny mini przewodnik"

Praktyczny mini przewodnik

 

 

bądź na bieżąco!

© Fundacja Sztuki Arteria
Nasza strona internetowa używa plików cookies aby dostosować się do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się, jak wyłączyć cookies.