Festiwal

Wprowadzenie do formuły zajęć People's Jury

W tej edycji poszerzymy nasze rozważania o kinie trans-kulturowym o praktykę - zachęcając do myślenia nie tylko o filmach, ale też wraz z nimi i poprzez nie, skupimy się na komentarzu eksperymentalnym, kreatywnym i audiowizualnym.

W tym roku jurorzy będą nie tylko komentatorami, ale też współtwórcami. Dialog trans-kulturowy to coś więcej niż orzekanie o jakości danego filmu bądź szkicowanie kontekstu ułatwiającego interpretację. Praktyka eseju wiąże się z ryzykiem. Mimo że nadal zapewniamy naszym jurorom bezpieczną i zdystansowaną postawę recenzenta, wymagamy zarazem, by otworzyli się na mnogość znaczeń podskórnych, ambiwalentnych, kontrowersyjnych, emocjonalnych, osobistych i etycznych, kwestii związanych zarówno z tożsamością kulturową jak i z niuansami praktyki kreatywnego komentarza. Szukamy więc osób, które mają ochotę na wyzwania i odwagę, by pytać, gdzie zaciera się granica pomiędzy miłością do kina a fetyszyzmem, pomiędzy odbiorem fanowskim a filmoznawczym, w jaki sposób rozmawiać za pomocą zmysłów ponad kulturowymi podziałami, jak wygląda post-kolonializm w akcji, czy też jakie osobiste więzi łączą krytyka z dziełem. Poprzez warsztaty i praktyczne zajęcia chcemy uczulić naszych jurorów zarówno na kwestie preferencji estetycznych, otwartości na eksperymenty interpretacyjne, ale też odpowiedzialności politycznej.

Formuła zajęć zostanie jednak poszerzona o warsztaty z praktycznego myślenia filmem, a nie o filmie. Podejrzymy taktyki eksperymentalnej i intelektualnej rebelii, a nasze stylistyczne poszukiwania nie będą znały granic. Obejrzymy między innymi eseje Yuri Tsiviana, Kristin Thompson, Catherine Grant, Richarda Misek, ale także te zmajstrowane przez kinomanów na laptopach i schowane w czeluściach Internetu. Sprawdzając różne formy: od tradycyjnego traktatu filmowego a'la Chris Marker "do desktop documentaries" po antropologię wizualną i rejestrowane na telefonach improwizowane instalacje, nauczymy się myśleć o eseju audiowizualnym jako o swojego rodzaju operacji na żywej tkance kina. Szukamy więc tych, którzy nie zawahają się ubrudzić rąk przy stole chirurgicznym w akcie wiwisekcji. Zajmiemy się eksperymentalnym rozlewem krwi - w języku angielskim mówi się o "ripping film clips", a więc o dosłownym wyrywaniu klipów filmowych z ich standardowej formy. Będziemy szarpać, kroić, składać.

W tym roku chcemy, by krytyka eurocentrycznej tradycji komentarza filmowego zaowocowała praktycznymi konsekwencjami. W naszej pracy z materiałem filmowym zwrócimy uwagę nie tylko na elementy audio-wizualne, ale tez na szeroko pojęty materiał sensoryczny. W sposób eksperymentalny, a nie analityczny postaramy się zajrzeć filmom pod skórę, gdzie tętni feeria barw, dźwięków, emocji i zakodowanych w tkance dzieła filmowego rozbuchanych kontekstów kulturowych, które wykraczają poza filmoznawczą ekspertyzę. Tegoroczna praktyka kina trans-kulturowego nie zamknie się w ramach refleksji na temat narracji, gatunku lub stylu. Poszukamy konfiguracji zmysłów dalekich od euro-amerykańskiego ubóstwienia słowa jako nadrzędnego narzędzia interpretacyjnego. Poddamy analizie nie tylko filmy, ale i praktyki kulturowe oraz konteksty zaistniałe wokół kina.

Jednak tak, jak kino współczesne wylewa się poza ramy filmu fabularnego, gdzie twórcy coraz częściej eksperymentują z formą instalacji czy video-artu, tak i w naszym komentarzu krytyczno-literackim pragniemy wypromować ideę wolnej formy. Zachęcamy do kreatywnego wyjścia poza klasyczną formę recenzencką, m.in. do felietonów, manifestów, poematów, SMS-ów i gif-ów, kodów cyfrowych. Chcemy, by komentarz wyrwał się z oparów ery dziennikarskiej, przyznał, ze Internet się wydarzył, na Youtube trafia w ciągu każdej minuty 72 godzin materiału filmowego, a remix jest już naturalnym sposobem myślenia, a nie wyjątkiem od reguły. Czekamy więc także na tych, którzy duszą się w ramach konwencjonalnego tekstu pisanego i są gotowi, by uchwycić nasz audio-wizualny ekosystem za pomocą wszelkich dostępnych środków i mediów.

Bogna M. Konior

kontakt: info@piecsmakow.pl
© Fundacja Sztuki Arteria, realizacja: Pracownia Pakamera + Multiversal