Pięć Smaków w Domu
Festiwal

Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków

16. Pięć Smaków, rok 2022

17. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków ponownie odbędzie się w formie hybrydowej - zarówno w warszawskich kinach, jaki i w internecie - od 15 listopada do 3 grudnia 2023 roku. 

Pięć Smaków to coroczny przegląd kina z Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej. Od 2006 roku prezentuje premierowo najnowsze, starannie wyselekcjonowane filmy z krajów regionu, a także klasyczne dzieła azjatyckich archiwów, retrospektywy wybranych twórców oraz przeglądy kinematografii narodowych.

Festiwal

Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków to unikalny, od lat cieszący się uznaniem polskich widzów przegląd kina z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. To selekcja znakomitych filmów, ale także okazja do odkrywania azjatyckiej popkultury, dyskusji o sztuce, polityce i wyzwaniach współczesnego świata. Seansom towarzyszą spotkania z twórcami, pogłębione dyskusje dotyczące związanych z programem tematów, wykłady, prelekcje oraz inne wydarzenia towarzyszące, których celem jest jak najszersze zaprezentowanie współczesnego oblicza kultur Azji, ich różnorodności i znaczenia. Kino jest znakomitym medium, by o tej części świata opowiadać w sposób mądry i daleki od orientalizowania, oraz pozwalającym budować wrażliwość na odmienność kulturową.

Program festiwalu tworzą przede wszystkim tytuły nieznane w Polsce, niedostępne w regularnej dystrybucji. Szeroko zakrojona selekcja obejmuje zarówno kino autorskie, jak i wysokiej jakości filmy gatunkowe; odważne dzieła niezależnych twórców oraz komercyjne, wysokobudżetowe produkcje, które w szczególny sposób zapisały się w filmowym pejzażu Azji. Pokazom często towarzyszą spotkania z gośćmi wprowadzające widzów w szerszy kontekst prezentowanych na festiwalu filmów i poruszanych w nich tematów.

Identyfikacja wizualna realizowana jest przez Przemysława Ostaszewskiego, który od lat czuwa nad oprawą graficzną festiwalu. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, identyfikacja wizualna 17. Pięciu Smaków oparta jest na dalekowschodnim kalendarzu lunarnym i znakach zodiaku. Rok 2023 jest Rokiem Wodnego Królika.

Program i atrakcje dotychczasowych edycji można znaleźć w archiwum festiwalu. 

Misja 

Pięć Smaków jest festiwalem z misją: pokazy filmowe są dla organizatorów narzędziem edukacji, budowania relacji międzykulturowych, kształtowania świadomości i uwrażliwiania na problemy współczesnego świata. Poprzez prezentację sztuki filmowej dostarczamy widzom wyjątkowych przeżyć artystycznych, a także realizujemy konkretne cele społeczne. Są to przede wszystkim: wzmacnianie postaw tolerancji i otwartości u Polaków, budowanie wrażliwości na odmienność kulturową, wzbudzenie zainteresowania Azją i zachęcenie do czerpania inspiracji z bogactwa kultur azjatyckich. Naszym celem jest szerokie i niebanalne przedstawienie tego regionu widzom w Polsce.

Dystrybucja / Platforma wideo

W 2017 roku Festiwal Filmowy Pięć Smaków rozpoczął działalność dystrybucyjną. W repertuarach polskich kin filmy azjatyckie pojawiają się nadal raczej rzadko i naszym celem stało się wypełnienie tej luki i pokazanie widzom, jak inspirujące, odkrywcze i zaskakujące potrafi być współczesne kino Azji.

W 2020 roku otworzyliśmy się na nowy model prezentacji azjatyckiego kina na specjalnie do tego celu skonstruowanej i zintegrowanej ze stroną festiwalu platformie VOD, dającej możliwość dotarcia do jak najszerszej i jak najbardziej zróżnicowanej publiczności. Dzięki przeniesieniu wydarzenia do Internetu festiwal dotarł daleko poza Warszawę, pozwalając na kontakt z azjatyckim kinem mieszkańcom wszystkich rejonów Polski. Internetowa odsłona festiwalu wzbudziła ogromny entuzjazm i od tego czasu forma ta jest kontynuowana, a Pięć Smaków już na stałe odbywa się w formule hybrydowej, zarówno w warszawskich kinach jak i online. 

Edukacja 

Poprzez nasze działania staramy się poszerzać horyzonty, stymulować do samodzielnego odkrywania Azji i międzykulturowego dialogu. Nasze cele realizujemy w ramach różnych projektów, m.in.: 

People’s Jury

People's Jury jest unikalnym projektem, w którym to nie branżowi specjaliści, ale pełni pasji i energii wielbiciele kina oceniają filmy konkursowe oraz podejmują decyzję, który z festiwalowych tytułów otrzyma Grand Prix. Kilkunastu Jurorów, wybranych na zasadzie konkursu, ogląda wszystkie filmy zajmującej szczególne miejsce w programie festiwalu sekcji Nowe Kino Azji, prezentującej filmy wyróżniające się pod względem formalnym i tematycznym. Członkowie Jury biorą udział w warsztatach praktycznych i teoretycznych, pomagających im poszerzyć wiedzę i umiejętności filmoznawcze oraz redakcyjne, a także wyłonić zwycięzcę festiwalu. W laatch 2021 - 2022 People's Jury miało charakter międzynarodowy. 

Podkast 

W 2020 roku powstał podkast "Azja Kręci", realizowany przez selekcjonerów festiwalu. Wśród omawianych treści znajdą się m.in. premiery azjatyckich filmów, komentarze dotyczące bieżących wydarzeń ze świata kina azjatyckiego, polecenia i analizy filmowe, rekomendacje filmowe związane z podróżami do Azji, prezentacje ciekawej klasyki i dorobku poszczególnych twórców filmowych, omówienia trendów i zjawisk związanych z branżą filmową w Azji. Odcinki publikowane są na stronie festiwalu, w jego mediach społecznościowych, a także za pośrednictwem platform takich jak Youtube, Spotify, iTunes, Podbean.

Publikacje
  • "Cicha eksplozja. Nowe kino Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej" pod redakcją Jagody Murczyńskiej - wydana z okazji 10. edycji Festiwalu Filmowego Pięć Smaków pionierska, przekrojowa publikacja poświęcona współczesnej kinematografii azjatyckiej, która otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2016 w kategorii "Książka o tematyce filmowej".
  • "Made in Hong Kong. Kino czasu przemian" pod redakcją Jagody Murczyńskiej - monografia poświęcona kinematografii Hongkongu ostatnich dekad, zawierająca zarys historii i szkice przybliżające najważniejszych twórców i najbardziej charakterystyczne gatunki w szerokim kontekście społeczno-politycznym. Premiera książki miała miejsce podczas 13. edycji festiwalu i towarzyszyła retrospektywie filmów Fruit Chana. 
Organizator

Fundacja Sztuki Arteria została powołana w 2004 przez czwórkę aktorów w celu realizacji spektakli teatralnych i projektów społecznych o charakterze artystycznym. W latach 2005-2007 roku fundacja zrealizowała szereg wydarzeń poświęconych społeczności wietnamskiej mieszkającej w Warszawie. Projekty takie jak Wiet Nam Gra (2005) i Podróż do Azji (2006) oraz kolejne edycje festiwalu, wykorzystujące kreatywne techniki animacji społeczno-kulturowej, są rozpoznawane w środowisku organizacji pozarządowych jako przykłady dobrych praktyk w pracy ze społecznościami cudzoziemskimi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Po ogromnym sukcesie projektu Podróż do Azji i otrzymaniu nagrody Wdecha 2006 przyznanej przez dziennikarzy i czytelników “Gazety Co Jest Grane” za najciekawsze wydarzenie kulturalne roku, w 2007 roku Arteria zorganizowała kolejny projekt przybliżający kulturę Wietnamu, 1. Przegląd Filmów Wietnamskich “Kino w Pięciu Smakach”. Wydarzenie dało początek Azjatyckiemu Festiwalowi Filmowemu Pięć Smaków. Dwie pierwsze edycje prezentowały kino wietnamskie, jednak w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kinematografią innych krajów Azji Południowo-Wschodniej i Wschodniej, program był konsekwentnie poszerzany.

Festiwal Filmowy Pięć Smaków stanowi obecnie oś działalności fundacji i wokół niego rozwijane są inne projekty kulturalne, edukacyjne i społeczne. 

Fundacja Sztuki Arteria jest organizacją pozarządową non-profit, to znaczy, że nie generuje zysku, a wszystkie zebrane środki finansowe przeznacza na realizację celów statutowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z festiwalem prosimy o kontakt: info@piecsmakow.pl oraz +48 880 628 585.

bądź na bieżąco!

© Fundacja Sztuki Arteria
Nasza strona internetowa używa plików cookies aby dostosować się do twoich potrzeb. Możesz zaakceptować pliki cookies lub wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się, jak wyłączyć cookies.