Pięć Smaków w Domu
RIP Jagoda Murczyńska
Our wonderful colleague and dearest friend with whom we shared our passion for cinema and created the Festival for almost a decade.
Media

Media Accreditations

Zasady przyznawania akredytacji
  • Akredytacje medialne przyznawane są na internetową odsłonę festiwalu, odbywającą się na platformie VOD Pięć Smaków. Akredytacja pozwala na dostęp do wszystkich filmów prezentowanych online na festiwalu w dniach 17-29 listopada 2021 r.
  • Możliwe jest uzyskanie akredytacji umożliwiającej udział w stacjonarnej odsłonie festiwalu w Warszawie w dniach 17-24 listopada - prosimy o podanie tej informacji w formularzu.
  • Akredytacje medialne zostaną przyznane wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom i przedstawicielom mediów, specjalizującym się w tematyce: filmowej, kulturalnej, informacyjnej oraz miejskiej.
  • Zgłoszenie zostanie rozpatrzone na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku. Brak informacji w kolejnych punktach formularza skutkuje odrzuceniem wniosku lub odmową wydania akredytacji.
  • Liczba akredytacji jest ograniczona.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
  • O akredytację aplikować można do 9 listopada.
  • O przyznaniu akredytacji i zasadach jej odbioru poinformujemy akredytowanych dziennikarzy drogą mailową w ciągu 6 dni od wysłania zgłoszenia. 
  • Akredytacje są bezpłatne, przeznaczone dla aplikującego dziennikarza i nie można ich przekazywać innym osobom.

Be up to date!

© Fundacja Sztuki Arteria
Our website uses cookies to adapt to your needs. You can accept cookies or disable them in your browser so that no information is collected. How to disable cookies.